Talim Terbiye Kurulunca yayımlanmış Öğretim Programları

talim-terbiye-kurulunca-yayimlanmis-ogretim-programlari

2012-2013 öğretim yılı Talim Terbiye Kurulunca yayımlanmış her dersin Öğretim Programlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.
08 Ekim 2012 Pazartesi 09:17

 İlköğretim Programı Beden Eğitimi (1-8 Sınıflar) Öğretim Programı

İlköğretim Programı Bilişim Tek. Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı

İlköğretim Prog.Din Kült. ve Ahlâk Bilgisi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog.Düşünme Eğitimi Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programı

İlköğretim Prog. Fen ve Teknoloji Dersi(4-5.Sınıflar) Öğretim Programı

İlköğretim ProgramıFen veTeknoloji Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programıİlköğretim Prog.Görsel Sanat. Ders(1-8.Sınıflar) Öğret.Prog. ve Kılavuzu


İlköğretim Prog.Halk Kültürü Dersi(6. Sınıf) Öğretim Programı ve kılavuzu


İlköğretim Prog.Halk Kültürü Dersi(7. Sınıf) Öğretim Programı ve Kılavuzu

İlköğretim Prog.Halk Kültürü Dersi(8. Sınıf) Öğretim Programı ve Kılavuzu


İlköğretim Progş.Hayat Bilgisi Dersi(1-3.Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog.İngilizce Dersi(4-8.Sınıflar) Öğretim Prog. ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı

İlköğretim Programı Matematik Dersi(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Programı Matematik Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog.Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu


İlköğretim Programı Müzik Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog.Sanat Etkinlikleri Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Programı Satranç Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog.Sos.Bilgiler Dersi(4-5. Sınıflar) Öğretim Prog. ve Klavuzu


İlköğretim Prog.Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. Sınıflar Öğret.Prog.ve Klavz


İlköğretim Programı Spor Etkinlikleri Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Prog.


İlköğretim Programı T.C İnkılâp Tarihi ve Atat. Dersi Öğret. Prog.ve Klavz


İlköğretim Prog.Tarım Dersi(6-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu


İlköğretim Prog. Tekno. ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu


İlköğretim Programı İlköğretim Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı


İlköğretim Programı Türkçe Dersi(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı


İlköğretim Prog. Vatan. ve Demok. Eğit. Dersi (8. Sınıf) Öğret. Programı


Ortaöğretim Prog. Araştırma Teknikleri Dersi (10. Sınıf) Öğretim Progr.


Ortaöğretim Programı Beden Eğitimi (9-12. Sınıflar) Ögretim Programı


Ortaöğretim Programı Astron. ve Uzay Bilimleri Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Bilgi Kuramı Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Prog. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Biyoloji Dersi 9.Sınıf Öğretim ProgramıOrtaöğ. Prog.Coğrafya Dersi(9-12.Sınıflar) Öğretim Programı(Değişiklik)


Ortaöğretim Prog. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Prog. Dil ve Anlatım Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğ. Prog. Din Kült. ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-12. Sınıflar) Öğret.Prog.


Ortaöğretim Programı Ekonomi Dersi Öğretim Programı ve Kurul Kararı


Ortaöğretim Programı Felsefe Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Prog. Fen Bilim. Dersi (9-10. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Fizik Dersi 10.Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Fizik Dersi 11.Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Fizik Dersi 12. Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Fizik Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Geometri Dersi (11. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Geometri Dersi (9-10. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Progr. Girişimcilik Dersi Öğretim Programı ve Kurul Kararı


Ortaöğretim Progr. Görsel Sanat. Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Progr. Ortaöğ. İngilizce Dersi (Haz, 9-12. ) Öğretim Prog.


Ortaöğretim Programı İstatistik Dersi (11. Sınıf) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı İşletme Dersi Öğretim Programı ve Kurul Kararı


Ortaöğretim Programı İtalyanca Der.(Haz, 9, 10 ve 11. Sınıflr) Öğret.Prog


Ortaöğretim Programı Mantık Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Matematik Dersi (9-12.Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Müzik Dersi(9-12. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğ.Prog. Proje Hazır. Dersi Öğret. Prog.(25.09.2006/371say. Krl K.)


Ortaöğretim Programı Psikoloji Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Sağlık Bilgisi Dersi (9. Sınıf) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Ortaöğretim Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Sosyal Etkinlik Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Sosyoloji Dersi Öğretim Programı


Ortaöğr. Prog.T. C. İnkılap Tar.ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Tarih Dersi 10.Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Tarih Dersi 11. Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Tarih Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Trafik ve İlkyardım (12. Sınıf) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Türk Edebiyatı (9-12.Sınıflar) Dersi Programı


Ortaöğretim Programı Uluslararas Bakalorya Bilgi Kuramı Dersi Öğretim Programı(23.10.2000/389 sayılı Kurul Kararı)


Ortaöğretim Programı Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kanun Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Antrenman Bilgisi


Ortaöğretim ProgramıBağlama Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıBatı Müziği Koro Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıBatı Müziği Tarihi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıBeden Eğitimi Bilimine Giriş


Ortaöğretim ProgramıBeden Eğitimi ve Spor Tarihi


Ortaöğretim ProgramıBilişim Destekli Müzik Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıBireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıÇağdaş Dünya Sanatı Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıÇalgı Bakım ve Onarımı Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Desen Çalışmaları Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Eğitsel Oyunlar


Ortaöğretim Programı Estetik Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Flüt Öğretim Programı


Ortaöğ. Progr. Geleneksel Türk Müziği Tarihi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Gitar Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Grafik Tasarım Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı İki Boyutlu Sanat Atölye Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı İnsan Anatomisi


Ortaöğretim Programı Keman Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kontrbas Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Müze Eğitimi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Müziğe Giriş Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Müzik Biçimleri Dersi Öğretim Programı


Ortaöğr. Prog.Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma Dersi Öğret. Programı


Ortaöğretim Programı Özel Alan Bilgisi


Ortaöğretim Programı Piyano Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Ritim Eğitimi ve Dans


Ortaöğretim Programı Sanat Eserler. İnceleme Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Spor Dersi


Ortaöğretim Programı Spor Fizyolojisi


Ortaöğretim Programı Spor Kazalarından Korunma


Ortaöğretim Programı Spor Masajı


Ortaöğretim Programı Spor Organizasyonu


Ortaöğretim Programı Spor Psikolojisi


Ortaöğretim Programı Spor Sosyolojisi


Ortaöğretim Programı Spor Tesisleri ve Malzeme Bilgisi


Ortaöğretim Programı Spor ve Beslenme


Ortaöğretim ProgramıTemel Spor Eğitimi


Ortaöğretim Programı Türk Müziği Koro Eğitimi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Progr.Türk Resim, Heykel Sanatı Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıTürk Spor Tarihi


Ortaöğretim Programı Ut Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Viyola Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Viyolonsel Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Eğitim Psikoloji Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Eğitim Sosyolojisi Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Prog.Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programı


Ortaöğret. Prog.Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim ProgramıTürk Eğitim Tarihi Dersi Öğretim Programı


İlköğretim ProgramıTürkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu


İlköğretim Prog.Almanca (4-8.Sınıflar) Dersi Kurl Karrı ve Öğret.Programı


İlköğr. Prog. Fransızca (4-8.Sınıflar) Dersi Kurul Kar. ve Öğret.Programı


Ortaöğr. Prog.Ortaöğr. Rehberlik ve Yönlen. Dersi (9-12. Sınıflar) Progr.


Ortaöğr. Prog.Biyoloji Dersi (10. Sınıf 2 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğr. Prog.Biyoloji Dersi (10. Sınıf 3 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğr. Programı Biyoloji Dersi (11. Sınıf 2 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğretim Progr.Biyoloji Dersi (11. Sınıf 4 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğretim Progr.Biyoloji Dersi (12. Sınıf 2 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğretim Progr.Biyoloji Dersi (12. Sınıf 3 ders saati) Öğrtim Programı


Ortaöğ. Prog.Ortaöğ. Fransızca Dersi (Haz, 9-12. Sınıf) Öğret Programı


Ortaöğ. Prog.Ortaöğ.Almanca Dersi (Haz, 9-12. Sınıf) Öğret. Programları


Ortaöğretim ProgramıSosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi Dersi (10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programları

İlköğretim Prog. Arapça (4-8.Sınıf) Dersi Kurul Kararı ve Öğretim Progr.


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (9. sınıf) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (10.sınıf 2saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (10. sınıf 3 saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (11. sınıf 2 saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (11. sınıf 4 saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (12. sınıf 2 saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Kimya Dersi (12. sınıf 3 saatlik) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Geometri Desi (12. Sınıflar) Öğretim Progamı


Ortaöğ. Progr.Batı Müziği Çalgı Topl. (11. ve 12. sınıf) Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Drama Dersi Öğretim Programı


Ortaöğretim Programı Türk Müziği Çalgı Toplulukları


Ortaöğretim Programı Ortaöğretim 1, 2 ve 3. Yabancı Dil Arapça Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kurul Kararı

Ortaokul Programı Kur´an-ı Kerim Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı


Ortaokul Prog.Hz. Muhammed´in Hayatı D. (5-8. Sınıflar) Öğretim Prog.


İlkokul Prog. Oyun ve Fiziki Etkin. Dersi Öğretim Prog. (İlkokul 1-4. Sınıf)


Ortaöğretim ProgramıHz. Muhammed´in Hayatı Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaöğretim ProgramıKur´an-ı Kerim Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul ProgramıMatematik Uygulamaları Dersi(5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul Programı Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi (Kürtçe; 5. Sınıf) Öğretim Programı

Ortaokul Programı Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi (Adığece ve Abazaca; 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul Programı Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul Programı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul Prog.Temel Dinî Bilgiler Dersi ( İslam, 1-2) Öğretim Programı

Ortaokul ProgramıTemel Dinî Bilgiler Dersi (İslam; 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)

Öğretim Programı (İmam Hatip Ortaokulu)


Ortaöğr. Progr.Temel Dinî Bilgiler Dersi (İslam, 1-2) Öğretim Programı


Ortaokul Programı Drama Dersi (5 ve 6. Sınıflar) Öğretim Programı


Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı


Okul Öncesi Eğitim Okul Öncesi Eğitim Programı


Okul Öncesi Eğitim 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı


Ortaokul Programı Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaokul Programı Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı


Ortaokul Programı Bilim Uygulamaları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Ortaöğretim ProgramıHazırlık Sınıfı Türkçe Dersi Öğretim Programı


Haber okunma sayısı: 46994Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

AYDIN - HAVA DURUMU

AYDIN

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ