Uşak Üniv. Sos. Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

usak-univ-sos-bil-ens-y-lisans-ve-doktora-program-ilani

TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü öğrenci alınacak programların, kontenjanları, öğrenci kabul koşulları ve başvuruda istenecek belgeler aşağıdaki belirtilmiştir.
25 Haziran 2013 Salı 13:23

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANLARI
ANA BİLİM/ANA SANAT DALI YÜKSEK LİSANS (TEZLİ) KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi 20* 5** SÖZ *Fakültelerin Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden mezun olmak. **Lisans mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 20* 10** EA-SÖZ *Sınıf Öğretmenliği alanından mezun ya da sınıf öğretmenliği yapıyor olmak. **Eğitim Fakültesinden mezun olmak.
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 20* 10** SÖZ *Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanından mezun ya da Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapıyor olmak. **Fakültelerin sosyal alanlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 20* 20** EA-SÖZ *20 kişilik kontenjan okul müdürü ve müdür yardımcıları ile il milli eğitim yöneticileri ve eğitim denetmenleri için kullanılacaktır. **20 kişilik kontenjan ise Eğitim Fakültesi mezunlarına açıktır.
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 30* 10** SÖZ *Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olmak. **Fakültelerin sosyal alanlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
Coğrafya Coğrafya 20* 5** SÖZ *Üniversitelerin Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak. **Fakültelerin sosyal alanlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
Tarih Tarih 20* 5** SÖZ *Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Tarih Coğrafya Fakültelerinin Tarih Bölümü ile Eğitim Fakülteleri Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun olmak. **Fakültelerin sosyal alanlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
İşletme İşletme 30* 10** EA *İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden, İşletme Fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinden mezun olmak. ** Lisans mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
İktisat İktisat 25* 10** EA *İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmak. **Lisans ve dengi mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
Seramik Seramik 8* 2** - * Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunu olmak. * Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü dışında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki diğer bölümlerden mezun olmak(Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .) **Lisans mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
Maliye Maliye 25* 10** EA *İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunu olmak. ** Lisans mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları 15 -- Lisans mezunu olmak.

Tezli Yüksek Lisans Programlarından yalnızca birine başvuru yapılabilir.

· Aynı anda Tezli ve Tezsiz Ana Bilim Dallarına başvuru yapılabilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI(İKİNCİ ÖĞRETİM) KONTENJANLARI

ANA BİLİM/ANA SANAT DALI YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ) KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi 30* 5** ALES puanı istenmemektedir. *Fakültelerin Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden mezun olmak veya Türkçe öğretmenliği yapıyor olmak. **Lisans mezunu olmak. Alan dışı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır .
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 40* 10** ALES puanı istenmemektedir. *Sınıf Öğretmenliği alanından mezun ya da sınıf öğretmenliği yapıyor olmak. **Eğitim Fakültesinden mezun olmak.
İşletme İşletme 40 ALES puanı istenmemektedir. Lisans veya eş değeri mezunu olmak.
İktisat İktisat 40 ALES puanı istenmemektedir. Lisans veya eşdeğeri mezunu olmak.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 20 kişi altına düştüğü takdirde program açılmayacaktır. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı 2 (iki) yarıyıl, toplam 30 kredi dersten oluşmaktadır. Kredi başına 120TL alınacaktır.- İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 20 kişi altına düştüğü takdirde program açılmayacaktır. İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı 2 (iki) yarıyıl, toplam 30 kredi dersten oluşmaktadır. Kredi başına 120TL alınacaktır.

- İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 20 kişi altına düştüğü takdirde program açılmayacaktır. İşletme Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı 3 (üç) yarıyıl, toplam 36 kredi dersten oluşmaktadır. Kredi başına 140TL alınacaktır.

- İktisat Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 20 kişi altına düştüğü takdirde program açılmayacaktır. İktisat Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı 3 (üç) yarıyıl, toplam 39 kredi dersten oluşmaktadır. Kredi başına 140TL alınacaktır.

DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
Coğrafya Coğrafya 5 SÖZ Coğrafya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Tarih Tarih 5 SÖZ Tarih Ana Bilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 5* 3** SÖZ *Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanından tezli yüksek lisans mezunu olmak. **Tarih öğretmenliği, tarih veya coğrafya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 15 SÖZ Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi ana bilim dalları ile Yükseköğretim Kurumunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dallarında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
İktisat İktisat 10 5* EA İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. * Tezli yüksek lisans yapmış olmak.

AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İLE UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ ORTAK LİSANSÜSTÜ DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI KONTENJAN ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
İşletme İşletme 5+5* EA İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. * Yüksek lisans yapmış olmak.
Maliye Maliye 10 EA Maliye veya İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES' ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Adayların başarı değerlemesi, ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %35’i, ÜDS veya ve ya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer (KPDS, TOEFL, IELTS vb) puanın %15’i alınarak yapılır. Yabancı dil sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir. Bu yüzdelerin toplamından en az 50 puan alanlar başarı sıralamasına dahil edilirler.

 

- Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuara bağlı Ana Sanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %15’i, lisans not ortalamasının %35’i ve en az 60 puan olmak koşuluyla yetenek ve mülakat sınav sonucunun %50’si alınarak hesaplanacaktır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

 

- Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; başvurdukları alanda bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları, yabancı dil sınavlarından ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer (KPDS, TOEFL, IELTS vb) sınavlardan 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Doktora programları için giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %20’si alınır. Toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

 

- Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programına öğrenci kabulünde sadece lisans mezuniyet notu sıralaması dikkate alınacaktır.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER
Internet Başvuru Formu http://ubys.usak.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx
Lisans diploması fotokopisi
Transkript fotokopisi
ALES sonuç belgesi bilgisayar çıktısı(kontrol için şifre belirtilecek )
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi (varsa) (kontrol için şifre belirtilecek )
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik Durum Beyanı (erkek adaylar için)
2 adet fotoğraf
1 adet plastik dosya
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER
Internet Başvuru Formu http://ubys.usak.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx
Lisans diploması fotokopisi
Transkript fotokopisi
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik Durum Beyanı(erkek adaylar için)
2 adet fotoğraf
1 adet plastik dosya
DOKTORA İÇİN GEREKLİ BELGELER
Internet Başvuru Formu http://ubys.usak.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx
Yüksek Lisans diploması fotokopisi
Transkript fotokopisi
ALES sonuç belgesi bilgisayar çıktısı(kontrol için şifre belirtilecek )
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi (kontrol için şifre belirtilecek )
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik Durum Beyanı(erkek adaylar için)
2 adet fotoğraf
1 adet plastik dosya

BAŞVURU TAKVİMİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Tarihi 01 – 05 Temmuz 2013
Geleneksel Türk Sanatları Sınav Tarihi 09 Temmuz 2013 Sınav yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Dosya Değerlendirme-Mülakat Saati: 10:00
Sonuçların İlanı 10 Temmuz 2013
Kayıt Tarihi 15-19 Temmuz 2013
Yedekler İçin Kayıt Tarihi 22-24 Temmuz 2013
Seramik Ana Sanat Dalı Sınav Tarihi 19 Ağustos 2013 Sınav yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulama Sınavı saat: 10.00 Dosya Değerlendirme saat: 14.00
Seramik Ana Sanat Dalı Sonuçların İlanı 20 Ağustos 2013
Seramik Ana Sanat Dalı Kayıt Tarihi 02-03 Eylül 2013
Seramik Ana Sanat Dalı Yedek Kayıt Tarihi 04-05 Eylül 2013
Adres İzmir Yolu 8. Km Bir Eylül Kampusu 64200 / UŞAK
Telefon - Faks 0 (276) 221 21 60 – 0 (276) 221 21 61

ya da kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

- Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi, aslı getirilmesi suretiyle Enstitü tarafından onaylanacaktır.

- Sınavı kazanamayanlara belgeleri iade edilmeyecektir.

- Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.


Haber okunma sayısı: 4627Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

AYDIN - HAVA DURUMU

AYDIN

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ